اندوخته ها
ژوئن 7, 2014 by

موفقیت های بزرگ بر تمام مشکلات و درسها مقدم تر هستند، موفقیت های بزرگ بدون آنها ممکن نیستند | برایان تریسی

بعد از هر مشکلی ۲ سوال از خودتون بپرسید: چه کار درستی انجام دادم و چه کار متفاوتی میتونم انجام بدم

Any great achievement is preceded by many difficulties and many lessons; great achievements are not possible without them.
After every difficulty, ask yourself two questions: “What did I do right?” and “What would I do differently?

0 Comments